Saknade Barn

Om oss

Vi är en barnrättsorganisation riktad mot fenomenet föräldraalienation som är en form av psykisk barnmisshandel. Vårt främsta syfte är att främja psykisk hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar samt deras nätverk. Det gör vi genom att arbeta stödjande gentemot barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet.


I syftet ingår att återförena barn och förälder (eller annan släkt) som kommit ifrån varandra genom så kallad föräldrapåverkan/ föräldraalienation.


Barn har laglig och mänsklig rätt till båda sina föräldrar. Dessvärre är det inte ovanligt vid svåra vårdnadskonflikter att barn påverkas av den ena föräldern, dess nya partner eller annan auktoritär till barnet, att ta avstånd från en förälder. 


nyheter

stödjande samtalskvällar

Nu erbjuder vi möjligheten att delta i stödjande samtalskvällar för dig som blivit utsatt eller kommit i kontakt med föräldraalienation. Förälder, far- eller morföräldrar, syskon, vuxna barn eller annan släkt - alla är välkomna!


Vi vet att det finns många som har behov av att få prata, känna att man inte är ensam och höra andra berätta om sin situation. 


Nästa träff: 26 augusti

Tid: kl 18

Plats: Teams (länk skickas i separat mejl)Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Stöd vår sak

Nu kan du skicka ett bidrag för att hjälpa vår sak. Vi har många projekt på gång i framtiden.


  • Hämta mer forskning om ämnet föräldraalienation (parentalalienation) till Sverige .


  • Podcast med intressanta gäster.


  • Föreläsningar


  • Vad kan vi göra för att förebygga föräldraalienation. 


Alla bidrag uppskattas och hjälper. Stora som små.


Märk gärna med "bidrag"

Vi föreläser om föräldraalienation

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar till socialtjänst, makthavare, rättsväsende, skolor, evenemang eller alla som på något vis kommer i kontakt med föräldrar och barn i sitt yrke.


  • Grundläggande om föräldraalienation som fenomen.


  • Vuxet barn som själv förlorade kontakten med sin pappa genom föräldraalienation men som idag har återfått kontakten. Hon berättar utifrån egna erfarenheter och ger er inblick i vad detta fenomen gör med ett barn och vilka skador och konsekvenser som kan uppstå.


Vi är flexibla utifrån era behov.

Kontakta oss